Piatok 5. 3. 2021

Rozvrh otvorených prednášok  5. 3. 2021

FPV UMB

  • Názov prednášky: Chemické výpočty 2 – Výpočty pH z acidobázických rovnováh s použitím MS Exce

Dátum: 5.3. 2021

Presný čas (od – do): 7:30

Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Link na pripojenie: http://bit.ly/300TXk4

 

PF UMB

  • Názov prednášky: Humanistic psychology, Gender development (prednáška v anglickom jazyku)

Dátum: 5.3. 2021

Presný čas (od – do): 9:05 -10:25

Vyučujúci: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Link na pripojenie: http://bit.ly/3so8By6

Meeting ID: 441 620 8900

Passcode: dF8Af6

 

PF UMB

  • Názov prednášky: Sleep, dreams & Hypnosis(prednáška v anglickom jazyku)

Dátum: 5.3. 2021

Presný čas (od – do): 10:40 -12:00

Vyučujúci: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Link na pripojenie: http://bit.ly/3so8By6

Meeting ID: 441 620 8900

Passcode: dF8Af6

 

PF UMB

  • Názov prednášky: Motivation & Work, Pavlov´s experiments (prednáška v anglickom jazyku)

Dátum: 5.3. 2021

Presný čas (od – do): 12:15-13:35

Vyučujúci: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Link na pripojenie sa: http://bit.ly/3so8By6

Meeting ID: 441 620 8900

Passcode: dF8Af6