Týždeň otvorených prednášok UMB

Pripravili sme pre Vás možnosť nahliadnuť na výučbu na našej univerzite.

V termíne od  8. do 12. novembra 2021 budete mať možnosť pripojiť sa na prednášky a vidieť, ako prebieha výučba na našej univerzite - ONLINE. V ponuke budete mať prednášky z jednotlivých fakúlt tak, ako sú v rozvrhu našich študentov. Ku každej prednáške zverejníme prístup na prihlásenie na webe UMB.

Staňte sa na týždeň vysokoškolákmi.

Týždeň otvorených prednášok UMB