Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

  • 21. 2. 2022  PONDELOK

  NÁZOV PREDNÁŠKY: Medzinárodná ekonomická integrácia

  ČAS: 14.00 – 15.10 hod.

  VYUČUJÚCI:  Mgr. Vladimír Müller, PhD.

  LINK NA PRIPOJENIE:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWU2Nzg1ODItNzUzZC00Yjg5LTg5NzYtMjQxMTliZTMyNzJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%229e74c706-e855-40d0-befa-4a68b2a7f6c2%22%7d

   

  NÁZOV PREDNÁŠKY: Dejiny Slovenska (12.15 – 13.00 hod.) – doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

  LINK NA PRIPOJENIE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODBiMjMxMzEtNjViYy00OTBiLTkyYTUtYTdjYmNkYThlNmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%2269159b79-5134-4634-a44e-6ebbf79ef123%22%7d

   

  • 22. 2. 2022 UTOROK

  NÁZOV PREDNÁŠKY:  Svetová ekonomika

  ČAS: 13.50 – 15.10 hod.

  VYUČUJÚCI: prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

  LINK NA PRIPOJENIE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMxMjZiY2ItNzNjNy00NWU1LWIwZDUtYTQ0MDBlMGZiYWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22377a6493-06be-4e5d-89aa-6bcdd8d52a6c%22%7d

   

  NÁZOV PREDNÁŠKY: Dejiny diplomacie I.

  ČAS: 9.05. – 10.25 hod.

  VYUČUJÚCI: Mgr. Róbert Vancel, PhD.  

  LINK NA PRIPOJENIE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFjYTMyNTItNDA2MS00M2IyLTk0ZmMtZWJiNjg5ZWZmMDMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22d3ce7977-24be-4e8b-bc53-9fc1db3ad729%22%7d

   

  • 23. 2. 2022 STREDA

  NÁZOV PREDNÁŠKY: Politický systém Slovenskej republiky

  ČAS: 15.25 – 16.45 hod.

  VYUČUJÚCI: doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.

  LINK NA PRIPOJENIE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc0NDVhMzktMGY0MC00ZDA3LWIyYjktNGY1ZjQ0NTFmZGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22dddbed32-e980-4059-85b5-3953ea4f85fc%22%7d

   

  NÁZOV PREDNÁŠKY: Sekuritizácia náboženstva

  ČAS: 17.00 – 18.20 hod.

  VYUČUJÚCI: Ing. Peter Smeriga, PhD.

  LINK NA PRIPOJENIE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac24b076f760d4b35bbf758851dab9fa5%40thread.tacv2/1645005408141?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%222006d052-70bf-4903-b1b2-60612ee916f7%22%7d

   

  • 24. 2. 2022 ŠTVRTOK

  NÁZOV PREDNÁŠKY: Strategické myslenie mocností

  ČAS: 17.00 – 18.20 hod.

  VYUČUJÚCI:  doc. Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

  LINK NA PRIPOJENIE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af3e079c36bef4400b1711fefed646d85%40thread.tacv2/1644414557220?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%2274591dbe-ecdb-402f-8a74-013eb2b76d4f%22%7d

   

  NÁZOV PREDNÁŠKY: 1. CJ II. – Francúzsky jazyk

  ČAS: 10.40 – 12.00 hod. 

  VYUČUJÚCI: doc. PaedDr. Mária Rošteková, PhD.  

  LINK NA PRIPOJENIE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhiYWYxNDgtYWQwNi00NTU2LWFjNmMtM2ZhMDQwMzdhYzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22e22b891f-29b4-430c-a6cc-598d09205802%22%7d