Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Učiteľstvo telesnej výchovy

  (externá, bakalárske štúdium)

  Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

  Forma: externá

  Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

  Jazyk výučby: slovenský

  Fakulta: Filozofická fakulta

  Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

  Profil absolventa

  Študenti učiteľských študijných programov získajú v rámci štúdia odborné a pedagogické vzdelanie pre profesiu asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské aktivity v oblasti svojho odboru a administratívno-metodického pracovníka v štátnej správe. Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu tohto istého študijného alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

  Podmienky prijatia

  učiteľstvo telesnej výchovy – talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou)
  ‒ testy schopností:
  1. vytrvalosť – beh na 1500 m;
  2. dynamická sila – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži);
  – opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy);
  ‒ testy zručností:
  1. atletika – beh na 50 m;
  2. športová gymnastika – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
  (stojka – kotúľ vpred, kotúľ letmo z miesta, kotúľ vzad do
  zášvihu, premet bokom);
  3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu;
  4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný
  plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových
  tabuliek).
  Bonusové zvýhodnenie:
  ‒ bonusové zvýhodnenie 60 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV);
  ‒ bonusové zvýhodnenie 30 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov;
  ‒ bonusové zvýhodnenie 10 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.

  Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.

  Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na viac študijných programov na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do všetkých študijných programov.

  Informácie pre zahraničného študenta

  ‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
  ‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
  ‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia = nostrifikácia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

  Prihláška a poplatky

  Podanie prihlášky: 30,00 €

  Podanie elektronickej prihlášky: 20,00 €

  • Akademický rok: 2022/2023
  • Predpokladaný počet prijatých: 20
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 29
  • Počet prijatých minulý rok: 28
  • Dĺžka štúdia: 4
  • Jazyk výučby: slovenský
  • Termín prijímacieho konania: 20.04.2022 - 27.04.2022
  • Dátum podávania E-prihlášky: 01.10.2021 - 28.02.2022
  • Koordinátor pre špecifické potreby: Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
   tel.: 048/446 7558
   e-mail: jana.daubnerova@umb.sk
  Filozofická fakulta

  Filozofická fakulta


  Tajovského 40
  974 01 Banská Bystrica

  tel. +421-48-446 71 11
  fax: +421-48-413 61 53
  http://www.ff.umb.sk 

  GPS: 48.7418422,19.1228244