Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Vyhľadávanie študijných programov

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

(denná, magisterské / inžinierske štúdium)

Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma: denná

Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 20,00 €

Podanie elektronickej prihlášky: 15,00 €