Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

(denná, magisterské / inžinierske štúdium)

Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Forma: denná

Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

Jazyk výučby: nemecký, slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 20,00 €

Podanie elektronickej prihlášky: 15,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 2
  • Počet podaných: 1
  • Počet uchádzačov minulý rok: 0
  • Počet prijatých minulý rok: 0
  • Dĺžka štúdia: 2
  • Jazyk výučby: nemecký, slovenský
  • Termín prijímacieho konania: 01.07.2021 - 31.08.2021
  • Dátum podávania E-prihlášky: 01.12.2020 - 30.04.2021
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244