Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo geografie

(denná, bakalárske štúdium)

Odbor:

Forma: denná

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: slovenský

Fakulta: Pedagogická fakulta

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 35,00 €

Podanie elektronickej prihlášky: 32,00 €

  • Akademický rok: 2022/2023
  • Predpokladaný počet prijatých: 5
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 0
  • Počet prijatých minulý rok: 0
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: slovenský
  • Termín prijímacieho konania: 18.06.2022 - 18.06.2022
  • Dátum podávania E-prihlášky: 07.10.2021 - 31.03.2022
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta


Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

tel: +421-48-446 41 11
fax: +421-48-436 44 44
http://www.pdf.umb.sk 

GPS: 48.751046,19.1555