Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Vyhľadávanie študijných programov

Medzinárodné vzťahy

(externá, doktorandské štúdium)

Odbor: Politológia

Forma: externá

Stupeň štúdia: doktorandské štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 0

Podanie elektronickej prihlášky: 0