https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Ekonomická fakulta

Cestovný ruch (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Ekonomika a manažment podniku (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Ekonomika a manažment podniku (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Financie, bankovníctvo a investovanie (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Manažment (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Manažment (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Verejná ekonomika a manažment (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Ekonomika verejného sektora (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Financie, bankovníctvo a investovanie (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, francúzsky, slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Podnikové manažérske systémy (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Podnikové manažérske systémy (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.

Cestovný ruch (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Poznatky a skúsenosti získané predchádzajúcim štúdiom cestovného ruchu obohacuje o metódy vedeckého výskumu, dokáže logicky a vecne argumentovať a svoje názory obhajovať pred vedeckou a odbornou verejnosťou. Poznanie konfrontované s výskumom domácich a zahraničných odborníkov prezentuje v recenzovaných publikáciách na národnej a medzinárodnej úrovni a na vedeckých podujatiach. Syntézou nových a komplexných myšlienok založených na doterajšom poznaní a kritickej analýze je absolvent spôsobilý samostatne navrhovať a formulovať výskumné problémy podnikovohospodárskeho, regionálneho a národohospodárskeho charakteru. Schopnosť posúdiť a kriticky zhodnotiť zložité podnikovoprevádzkové a riadiace procesy a dôsledky prijatej legislatívy vrátane vplyvov politického, ekonomického a sociálneho prostredia mu umožňujú originálne riešenia problémov a nachádzanie nových alternatív. Využitím metód kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu vie riešiť komplexné problémy cestovného ruchu na mikro-, mezoa makroúrovni. Oprávnenosť na vykonávanie samostatnej tvorivej a výskumnej práce ho predurčuje na uplatnenie sa v riešiteľských projektových tímoch, vo výskumných a akademických pracoviskách, ako aj v manažovaní trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni, v profesijných orgánoch a zväzoch, vyšších manažérskych funkciách vo veľkých podnikoch cestovného ruchu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Cestovný ruch (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Poznatky a skúsenosti získané predchádzajúcim štúdiom cestovného ruchu obohacuje o metódy vedeckého výskumu, dokáže logicky a vecne argumentovať a svoje názory obhajovať pred vedeckou a odbornou verejnosťou. Poznanie konfrontované s výskumom domácich a zahraničných odborníkov prezentuje v recenzovaných publikáciách na národnej a medzinárodnej úrovni a na vedeckých podujatiach. Syntézou nových a komplexných myšlienok založených na doterajšom poznaní a kritickej analýze je absolvent spôsobilý samostatne navrhovať a formulovať výskumné problémy podnikovohospodárskeho, regionálneho a národohospodárskeho charakteru. Schopnosť posúdiť a kriticky zhodnotiť zložité podnikovoprevádzkové a riadiace procesy a dôsledky prijatej legislatívy vrátane vplyvov politického, ekonomického a sociálneho prostredia mu umožňujú originálne riešenia problémov a nachádzanie nových alternatív. Využitím metód kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu vie riešiť komplexné problémy cestovného ruchu na mikro-, mezoa makroúrovni. Oprávnenosť na vykonávanie samostatnej tvorivej a výskumnej práce ho predurčuje na uplatnenie sa v riešiteľských projektových tímoch, vo výskumných a akademických pracoviskách, ako aj v manažovaní trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni, v profesijných orgánoch a zväzoch, vyšších manažérskych funkciách vo veľkých podnikoch cestovného ruchu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Cestovný ruch cudzí jazyk (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký
Cestovný ruch cudzí jazyk (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, nemecký
Ekonomika a manažment podniku (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku ovláda vedecké metódy riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu, disponuje poznatkami potrebnými na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu v prospech ekonomiky podniku. Má široké vedomosti z teórie makro - i mikroekonómie a z podnikovohospodárskej náuky. Vie analyzovať makroekonomické podmienky vytvárajúce predpoklady rozvoja podnikania. Ovláda nové trendy v podnikovom manažmente, je schopný vytvoriť a implementovať model kompetentnosti v manažmente. Osvojil si hlavné znaky a prvky globálneho manažmentu. Pozná moderné metódy a techniky strategického riadenia podniku v procese globalizácie. Ovláda exaktné prístupy k riadeniu marketingových aktivít podniku. Má široké vedomosti z projektového manažmentu a manažmentu kvality. Ovláda moderné metódy a nástroje finančného manažmentu podniku v súčasnej ekonomickej praxi a spôsoby určovania hodnoty podniku. Vie aplikovať matematicko-štatistické metódy pri tvorbe ekonomicko-matematických modelov a analýze ekonomických procesov v podniku. Na základe získaných poznatkov je schopný prijíma

Ekonomika a manažment podniku (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku ovláda vedecké metódy riešenia problémov podnikovej ekonomiky a manažmentu, disponuje poznatkami potrebnými na tvorivé rozvíjanie metód manažmentu v prospech ekonomiky podniku. Má široké vedomosti z teórie makro - i mikroekonómie a z podnikovohospodárskej náuky. Vie analyzovať makroekonomické podmienky vytvárajúce predpoklady rozvoja podnikania. Ovláda nové trendy v podnikovom manažmente, je schopný vytvoriť a implementovať model kompetentnosti v manažmente. Osvojil si hlavné znaky a prvky globálneho manažmentu. Pozná moderné metódy a techniky strategického riadenia podniku v procese globalizácie. Ovláda exaktné prístupy k riadeniu marketingových aktivít podniku. Má široké vedomosti z projektového manažmentu a manažmentu kvality. Ovláda moderné metódy a nástroje finančného manažmentu podniku v súčasnej ekonomickej praxi a spôsoby určovania hodnoty podniku. Vie aplikovať matematicko-štatistické metódy pri tvorbe ekonomicko-matematických modelov a analýze ekonomických procesov v podniku. Na základe získaných poznatkov je schopný prijíma

Ekonomika a manažment podniku AJ (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický
Ekonomika a manažment podniku AJ (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický
Financie (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Financie ovláda vedecké metódy riešenia teoretických a praktických problémov v oblasti financií, bankovníctva a investovania. Uplatňuje systematický prístup pri využívaní získaných vedomostí a zručností, ktoré mu umožňujú efektívne pôsobiť na manažérskej funkcii v praxi, ale aj v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Absolvent študijného programu dokáže samostatne, inovatívne a s akademickou integritou koncipovať a navrhovať výskumný proces v odbore financií s orientáciou na podnikateľské a verejné financie, medzinárodné financie, centrálne a komerčné bankovníctvo, poisťovníctvo, daňovníctvo, finančné trhy, analýzy a prognózy vo financiách. Má predpoklady posudzovať, riešiť, verifikovať zložité teoretické a praktické problémy a realizovať rozsiahlejší výskum v oblasti financií na rôznych úrovniach národného hospodárstva i na nadnárodnej úrovni. Je schopný tvorivým spôsobom zavádza

Financie (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu Financie ovláda vedecké metódy riešenia teoretických a praktických problémov v oblasti financií, bankovníctva a investovania. Uplatňuje systematický prístup pri využívaní získaných vedomostí a zručností, ktoré mu umožňujú efektívne pôsobiť na manažérskej funkcii v praxi, ale aj v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Absolvent študijného programu dokáže samostatne, inovatívne a s akademickou integritou koncipovať a navrhovať výskumný proces v odbore financií s orientáciou na podnikateľské a verejné financie, medzinárodné financie, centrálne a komerčné bankovníctvo, poisťovníctvo, daňovníctvo, finančné trhy, analýzy a prognózy vo financiách. Má predpoklady posudzovať, riešiť, verifikovať zložité teoretické a praktické problémy a realizovať rozsiahlejší výskum v oblasti financií na rôznych úrovniach národného hospodárstva i na nadnárodnej úrovni. Je schopný tvorivým spôsobom zavádza

Financie AJ (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický
Financie AJ (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický
Verejná ekonomika a politika (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Absolvent III. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Verejná ekonomika a politika“ má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v oblasti verejnej ekonómie, ekonomiky, politiky a služieb. Ovláda vedecké metódy práce, ktoré je schopný samostatne tvorivo využívať vo vedecko-výskumnej činnosti a v náročnej praktickej koncepčnej činnosti. Má hlboké poznatky, chápe širšie vzťahy a ovláda sofistikované metódy a postupy vedy a výskumu zodpovedajúce medzinárodným kritériám. Absolvent preukazuje schopnosti s akademickou integritou koncipovať, navrhovať, zavádzať a prispôsobovať rozsiahly výskumný proces, pričom je schopný vytvoriť a ponúkať vlastné riešenia problémov v oblasti verejného sektora vychádzajúce z teoretického poznania problému. Počas štúdia publikuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, ktoré podrobuje domácej i medzinárodnej oponentúre na vedeckých fórach a vo vedeckých časopisoch. Počas štúdia vytvorí ucelené kvalifikačné dielo, ktoré pôvodným výskumom prispeje k rozšíreniu a posunu hraníc poznania. Absolvent je schopný identifikovať a kriticky analyzovať problém, vyhodnocovať výsledky svojho výskumu a syntézy nových a komplexných riešení a myšlienok s aplikáciou nielen v rozvoji teórie, ale aj v spoločenskej praxi. Je schopný efektívne pracovať s najnovšími svetovými poznatkami a prístupmi, chápať smery rozvoja vedy a výskumu v študovanej oblasti a testovať možnosti aplikácie medzinárodných skúseností do vlastného výskumu. V oblasti komunikačných zručností absolvent zvláda odbornú diskusiu na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách. Je schopný argumentovať a obhájiť svoj metodologický postup a navrhované riešenia. Absolvent tretieho stupňa štúdia nájde uplatnenie najmä na pracoviskách vedecko-výskumného charakteru, na vysokých školách, v centrálnych úradoch koncepčného charakteru pri vytváraní metodologických, prognostických a rozhodovacích materiálov, ich uplatnenie je žiadúce pri vývoji nových produktov a systémov vo verejnom sektore, v organizáciách zaoberajúcich sa riadením a implementáciou nových verejných politík a schém. Môžu nájsť uplatnenie aj v nadnárodných analyticko-konzultačných firmách a v supranacionálnych inštitúciách.

Verejná ekonomika a politika (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

Profil absolventa: Profil absolventa. Absolvent III. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Verejná ekonomika a politika“ má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v oblasti verejnej ekonómie, ekonomiky, politiky a služieb. Ovláda vedecké metódy práce, ktoré je schopný samostatne tvorivo využívať vo vedecko-výskumnej činnosti a v náročnej praktickej koncepčnej činnosti. Má hlboké poznatky, chápe širšie vzťahy a ovláda sofistikované metódy a postupy vedy a výskumu zodpovedajúce medzinárodným kritériám. Absolvent preukazuje schopnosti s akademickou integritou koncipovať, navrhovať, zavádzať a prispôsobovať rozsiahly výskumný proces, pričom je schopný vytvoriť a ponúkať vlastné riešenia problémov v oblasti verejného sektora vychádzajúce z teoretického poznania problému. Počas štúdia publikuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, ktoré podrobuje domácej i medzinárodnej oponentúre na vedeckých fórach a vo vedeckých časopisoch. Počas štúdia vytvorí ucelené kvalifikačné dielo, ktoré pôvodným výskumom prispeje k rozšíreniu a posunu hraníc poznania. Absolvent je schopný identifikovať a kriticky analyzovať problém, vyhodnocovať výsledky svojho výskumu a syntézy nových a komplexných riešení a myšlienok s aplikáciou nielen v rozvoji teórie, ale aj v spoločenskej praxi. Je schopný efektívne pracovať s najnovšími svetovými poznatkami a prístupmi, chápať smery rozvoja vedy a výskumu v študovanej oblasti a testovať možnosti aplikácie medzinárodných skúseností do vlastného výskumu. V oblasti komunikačných zručností absolvent zvláda odbornú diskusiu na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách. Je schopný argumentovať a obhájiť svoj metodologický postup a navrhované riešenia. Absolvent tretieho stupňa štúdia nájde uplatnenie najmä na pracoviskách vedecko-výskumného charakteru, na vysokých školách, v centrálnych úradoch koncepčného charakteru pri vytváraní metodologických, prognostických a rozhodovacích materiálov, ich uplatnenie je žiadúce pri vývoji nových produktov a systémov vo verejnom sektore, v organizáciách zaoberajúcich sa riadením a implementáciou nových verejných politík a schém. Môžu nájsť uplatnenie aj v nadnárodných analyticko-konzultačných firmách a v supranacionálnych inštitúciách.

Verejná ekonomika a politika AJ (denná)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický
Verejná ekonomika a politika AJ (externá)
Odbor: Ekonómia a manažmentForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický