Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

(denná, bakalárske štúdium)

Odbor: Filológia

Forma: denná

Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Profil absolventa

Študenti bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa v štátnom, verejnom a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho študijného programu, príp. pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v ukončenom alebo príbuznom študijnom programe. Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi fakulty s najlepšou uplatniteľnosťou absolventov v kategórii humanitne a filozoficky orientovaných fakúlt na Slovensku.

Termíny

Termín prijímacieho konania:07.06.2021 - 11.06.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.11.2020
Do: 31.03.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 30,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 20,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 20
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 40
  • Počet prijatých minulý rok: 29
  • Dĺžka štúdia: 3
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244