Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Anglický jazyk a kultúra

  (externá, bakalárske štúdium)

  Odbor: Filológia

  Forma: externá

  Stupeň štúdia: bakalárske štúdium

  Jazyk výučby: anglický, slovenský

  Fakulta: Filozofická fakulta

  Študijný plán: Odporúčaný študijný plán

  Profil absolventa

  Študenti bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa v štátnom, verejnom a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho študijného programu, príp. pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v ukončenom alebo príbuznom študijnom programe.

  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi fakulty s najlepšou uplatniteľnosťou absolventov v kategórii humanitne a filozoficky orientovaných fakúlt na Slovensku.

  Podmienky prijatia

  anglický jazyk a kultúra
  V študijnom programe anglický jazyk a kultúra sa prijímacia skúška v písomnej forme uskutoční ak sa prihlási viac uchádzačov, ako je stanovený plánovaný počet.
  Písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, základov britskej a americkej literatúry, dejín a reálií anglicky hovoriacich krajín. Súčasťou prijímacej skúšky bude preklad zo slovenského do anglického jazyka bez použitia slovníka, ktorý bude vyhodnotený klasickou formou. Na základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.
  Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:
  ‒ IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5;
  ‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;
  ‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English;
  ‒ University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A;
  ‒ externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením „výborný“;

  Informácie pre zahraničného študenta

  ‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
  ‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
  ‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia = nostrifikácia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).

  Prihláška a poplatky

  Podanie prihlášky: 30,00 €

  Podanie elektronickej prihlášky: 20,00 €

  • Akademický rok: 2022/2023
  • Predpokladaný počet prijatých: 20
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 33
  • Počet prijatých minulý rok: 29
  • Dĺžka štúdia: 4
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
  • Termín prijímacieho konania: 06.06.2022 - 10.06.2022
  • Dátum podávania E-prihlášky: 01.10.2021 - 31.03.2022
  • Koordinátor pre špecifické potreby: Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
   tel.: 048/446 7558
   e-mail: jana.daubnerova@umb.sk
  Filozofická fakulta

  Filozofická fakulta


  Tajovského 40
  974 01 Banská Bystrica

  tel. +421-48-446 71 11
  fax: +421-48-413 61 53
  http://www.ff.umb.sk 

  GPS: 48.7418422,19.1228244