Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika

(denná, magisterské / inžinierske štúdium)

Odbor: Filológia, Filozofia

Forma: denná

Stupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdium

Jazyk výučby: anglický, slovenský

Fakulta: Filozofická fakulta

Termíny

Termín prijímacieho konania:01.07.2021 - 31.08.2021
Dátum podávania E-prihlášky:
Od: 01.12.2020
Do: 30.04.2021

Prihláška a poplatky

Podanie prihlášky: 20,00 €

Podanie elektornickej prihlášky: 15,00 €

  • Akademický rok: 2021/2022
  • Predpokladaný počet prijatých: 5
  • Počet podaných: 0
  • Počet uchádzačov minulý rok: 6
  • Počet prijatých minulý rok: 6
  • Dĺžka štúdia: 2
  • Jazyk výučby: anglický, slovenský
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta


Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

tel. +421-48-446 71 11
fax: +421-48-413 61 53
http://www.ff.umb.sk 

GPS: 48.7418422,19.1228244