Novoakreditovaný študijný program

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: učiteľstvo techniky v druhom stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 29. marca 2019.