Elektronické prihlášky

Elektronické prihlášky na  predmetný akademický rok na všetky študijné programy ponúkané fakultami univerzity sú dostupné na portáli ,,eprihlas".

LINK: https://e-prihlaska.umb.sk

Návod (príručka) je na webe e-prihlaska.umb.sk v sekcii ,,Pomocník“ v ľavom hornom rohu. Takisto informácie podporovaných internetových prehliadačov.

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre uchádzačov VŠ štúdia

Video na vyplnenie prihlášky.

 

UPOZORNENIE: Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej univerzite si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky“!

 

Na zaevidovanie e-prihlášky je potrebné:

 1. Zaregistrovať sa ("Registrovať").
 2. Po zaregistrovaní získate prístupové práva ("Login" a "Heslo") na prihlásenie do systému.
  Heslo musí mať minimálne 6 znakov, rozlišujú sa malé a veľké písmená a je vhodné, aby okrem písmen obsahovalo aj nejakú číslicu, resp. nealfanumerický znak. Prihlasovacie meno a heslo uchovajte v tajnosti. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte pozornosť správnemu zadaniu.
 3. Vyplňte všetky údaje prihlášky kliknite na ,,Potvrdiť prihlášku". 
  Po vyplnení e-prihlášky si skontrolujte správnosť všetkých vložených údajov. Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje modifikovať. POZOR! Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať (tento úkon je nevratný).
 4. Nesprávne a neúplne vyplnené prihlášky nebudú akceptované.
  V prípade, že ste si zle zaevidovali prihlášku nevytvárajte novú, ale kontaktujte študijné oddelenie (danej fakulty), ktoré Vám ju znovu sprístupní a môžete si ju opraviť.
 5. Vytlačte si príkaz na úhradu a prihlášku.
 6. Do dátumu uvedeného v „Zásadách pre prijímacie skúšky pre daný akademický rok“ je potrebné zaslať vytlačenú a podpísanú prihlášku s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie skúšky.
 7. NOVINKA! 
  Prihlášku je možné podpísať aj elektronicky. 

 

 Podávannie elektronických prihlášok a info k ich zasielaniu na AR 2021/2022
Fakulty Stupeň štúdia
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
Ekonomická fakulta           uchádzači NEPOSIELAJÚ
e-prihlášku s prílohami v tlačenej podobe - fakulta nepožaduje
uchádzači POSIELAJÚ
e-prihlášku s prílohami v tlačenej podobe v stanovenom termíne  podpísanú - fakulta požaduje
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Filozofická fakulta uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov uchádzači NEPOSIELAJÚ e-prihlášku v tlačenej podobe - fakulta nepožaduje. Súvisiace prílohy POŽADUJE fakulta poslať poštou alebo elektronicky.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Fakulta prírodných vied uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Pedagogická fakulta uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Právnická fakulta uchádzači POSIELAJÚ e-prihlášku s prílohami aj v tlačenej podobe v stanovenom termíne -  podpísanú - fakulta požaduje.
Fakulta prijíma aj klasické "papierové" prihlášky.
Úchádzači o štúdium sa pri podávaní prihlášok riadia informáciami zverejnenými na webových stránkach príslušných fakúlt, na ktoré si zasielajú prihlášku.