https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Študuj na UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Medzinárodné vzťahy, diplomacia a politológia – novodobé trivium moderného politika

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, s prihliadnutím na rovinu vedy. Fakulta svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR: v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách; v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy; v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií; v politických stranách a záujmových združeniach; v oblasti masmediálnej komunikácie; v privátnej sfére.