Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Študuj na UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Ekonomická fakulta UMB

Ekonomická fakulta UMB

Vzdelanie na správnej adrese

 

Absolventi fakulty sa vďaka získanému ekonomickému vzdelaniu, praktickým všeobecným a odborným znalostiam a intenzívnej jazykovej príprave výborne uplatňujú doma i v zahraničí na ekonomických i riadiacich pracovných miestach na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v cestovnom ruchu, v podnikovej sfére, v daňových a colných inštitúciách, v inštitúciách finančného trhu, v komerčnom bankovníctve, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, v štátnej správe a v samospráve.