Deň otvorených dverí ONLINE

Milí uchádzači o štúdium na UMB,

tento rok Vám otvoríme brány našej univerzity ONLINE. Budete mať možnosť počas troch popoludní spoznať všetkých 6 fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Po prvýkrát nebudete musieť za nami cestovať, nebudete musieť ani vyjsť z domu, dokonca budete môcť ležať, či sedieť s vyloženými nohami. Jediné, čo bude potrebné, je zapnúť počítač, tablet alebo mobil a kliknúť na link, ktorý prislúcha k fakulte a je zverejnený nižšie.

DOD ONLINE je rozdelený do šiestich blokov tak, aby ste si mohli pozrieť a vybrať len tú fakultu, ktorá Vás zaujíma. Každá fakulta má vyčlenený dostatočný priestor, aby Vám poskytla  čo najviac  informácií o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia, aktivitách na  fakulte...

Počas celého prenosu budete môcť klásť zástupcom jednotlivých fakúlt otázky, na ktoré ste nedostali odpovede prostedníctvom www.slido.com .

Tešíme sa na Vás na DOD ONLINE - už čoskoro!

 

Prvý živý prenos odštartujeme 23. 11. 2020

 

  

 

24. 11. 2020 pokračujeme

 

 25. 11. 2020 ukončíme DOD online prenosmi o 15:00 a 17:00,