Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Aktuálne informácie pre uchádzačov / Updated information for applicants

  Aktualizované informácie k 17. 7. 2023.

  Vážené uchádzačky, vážení uchádzači,

  Dovoľujeme si Vás informovať, že sa nám postupne darí obnovovať softvérovú infraštruktúru zabezpečujúcu fungovanie univerzity. V termíne od 1. do 16. 8. 2023 bude sprístupnený Akademický informačný systém AIS2, do ktorého sa budete môcť od tohto termínu bezpečne prihlásiť heslom, ktoré Vám bolo zaslané v súbore informácií uvedených v rozhodnutí o prijatí na štúdium na UMB v Banskej Bystrici. Zmenu hesla si budete môcť vykonať až po zápise na štúdium, teda keď budete evidovaní ako „študenti“.

   

  • Ubytovanie

  V termíne od 1. do 16. 8. 2023 je potrebné potvrdiť elektronickú návratku. Po jej potvrdení Vás systém vyzve na podanie žiadosti o pridelenie lôžka. V termíne do 22. 8. 2023 bude v AIS2 zverejnená informácia, či Vám lôžko bolo pridelené (akceptovaná žiadosť = áno). Ďalšie  informácie ohľadne administrácie ubytovania nájdete na stránke Správy účelových zariadení UMB.

   

  Uchádzači pozor!

  Tí, ktorí ste zasielali žiadosť o ubytovanie prostredníctvom formulára na dočasne fungujúcej webovej stránke univerzity www.info.umb.sk, je potrebné, aby ste o pridelenie lôžka požiadali aj prostredníctvom elektronickej návratky v AIS2.

   

  • ISIC karta

  Karta ISIC Vám bude spracovaná na základe údajov z elektronickej návratky po uhradení poplatku (platobný príkaz na úhradu vygeneruje systém).

  Karty ISIC si budete môcť prevziať na študijných oddeleniach príslušných fakúlt v termíne od zapísania sa na štúdium.

   

  • APPLICANTS

  Dear applicants,

  We would like to inform you that we are gradually succeeding in renewing the software infrastructure ensuring the functioning of the University. In the period of 1 - 16 August 2023, the Academic Information System AIS2 will be made available, and you will be able to log in securely using the password that was sent to you in the set of information included in the decision on admission to study at UMB in Banská Bystrica. You will only be able to change your password after you have enrolled for your studies, i.e. when you are registered as a "student".

  • Accommodation

  An electronic return form must be confirmed in the period of 1 - 16 August 2023. Once it is confirmed, the system will prompt you to apply for accommodation in the student dormitory. By 22 August 2023, information will be available in AIS2 whether you have been allocated an accommodation (accepted application = yes). Further information regarding the administration of accommodation can be found on the website of the Administration of Special Purpose Facilities at UMB.

   

  Applicants beware!

  For those of you who have submitted a request for accommodation via the form on the University's temporary website www.info.umb.sk, you will also need to apply for accommodation via the electronic return form in AIS2.

  • ISIC Card

  Your ISIC Card will be processed based on the data from the electronic return form after the fee has been paid (the payment order will be generated by the system).

   

  Upadated information from 17. July 2023