Anketa o DOD UMB

Vyjadri svoj názor o Dni otvorených dverí UMB a vyhraj!

Počas DOD na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici takmer 700 záujemcov a záujemkýň o štúdium.


Ak si bol aj ty jedným z nich a dostal si od nás mail, zapoj sa do ankety a vyjadri svoj názor.

Anketu nájdeš tu.

 

Pravidlá ankety

 

Deň otvorených dverí UMB 10. − 11. 2. 2017

Ďakujeme Vám za názor. Vašou odpoveďou nám pomôžete zlepšiť organizáciu Dňa otvorených dverí na UMB.