Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


TJ SLÁVIA EKONÓM UMB

Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Predsedom je prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. TJ Slávia Ekonóm má dva oddiely:

 • lyžovanie  so zameraním na klasické lyžovanie,
 • orientačné športy  so zameraním činnosti na lyžiarsky OB, klasický OB a OB na bicykloch.

 

Adresa: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica;
Tel.: +421-48-446 63 18,

Fax: +421-48-415 27 93 
E-mail: 
juraj.nemec@umb.sk

 

Telovýchovná a športová činnosť na UMB v Banskej Bystrici sa realizuje v objektoch v správe súčastí UMB a to:

 • športová hala – FF UMB, Tajovského 40,
 • gymnastická telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 • úpolová zrkadlová telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 • krytá plaváreň – FF UMB, Tajovského 40,
 • pohybové štúdio /zrkadlová telocvičňa/ – FF UMB, Tajovského 57,
 • posilňovňa Fitnes centrum – FF UMB, Tajovského 57 /v súčasnosti v prestavbe/,
 • atleticko-futbalový areál – FF UMB, Tajovského 57,
 • tenisový areál /asfaltový/  – FF UMB, Tajovského 57,
 • hádzanársky areál /asfaltový/ – FF UMB, Tajovského 57,
 • pohybové štúdio  – EF UMB, Tajovského 10,
 • posilňovňa – EF UMB, Tajovského 10,
 • telocvičňa veľká – PF UMB, Ružová 13,
 • tenisové kurty – FF UMB, Ružová 13

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici