https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

TJ SLÁVIA EKONÓM UMB

Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Predsedom je prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. TJ Slávia Ekonóm má dva oddiely:

 

Adresa: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica;
Tel.: +421-48-446 63 18,

Fax: +421-48-415 27 93 
E-mail: 
juraj.nemec@umb.sk

 

Telovýchovná a športová činnosť na UMB v Banskej Bystrici sa realizuje v objektoch v správe súčastí UMB a to: