Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


ŠPORTOVÝ KLUB UMB

ŠPORTOVÝ KLUB UMB

Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Prezidentom športového klubu je PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.

Športový klub združuje kluby:

  • Atletický klub ŠK UMB  predseda klubu Mgr. Kamil Škarba,
  • Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj na iné bojové umenia)  predseda klubu PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.,
  • Klub džuda ŠK UMB   predseda klubu Martin Sršeň,
  • Gymnastický klub ŠK UMB (zameriava sa na gymnastické športy) – predseda klubu PaedDr. Juraj Kremnický, PhD.,
  • TRIAN ŠK UMB (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť)  predseda klubu doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.,
  • HOROKLUB ŠK UMB (zameriava sa na outdoorové aktivity)  predseda klubu Mgr. Miroslav Knoško,
  • Basketbalový klub ŠK UMB  predsedníčka klubu Mgr. Andrea Izáková, PhD.,
  • Klub Športu pre všetkých ŠK UMB – poverená vedením klubu Mgr. Andrea Izáková, PhD. Je určený študentom UMB a banskobystrickej mládeže pre realizáciu pohybových aktivít a s následnou možnosťou vstupu do klubov združených v ŠK UMB.

 

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Sekretariát: budova energetiky UMB (vedľa ŠJ1)
Kontakt: www.sportklub.umb.sk       

E-mail:  sportklub@umb.sk    peter.zbinovsky77@gmail.com

Tel.: 048/446 51 92 (sekretariát a ekonomické oddelenie ŠK), 048/446 51 93 a 0907 843 516 (prezident ŠK)


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici