Odborná prax vo Švajčiarsku

Záujemcom o odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne  2018

Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici, podobne ako po minulé roky, organizuje v spolupráci so Swiss Hospitality Academy v Maienfelde pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl zameraných na pohostinstvo a cestovný ruch, ako aj ostatných mladých a motivovaných záujemcov, odbornú prax v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku.

 • Odborná prax sa uskutoční v termíne od 10. júna  do 9. októbra 2018.
 • Výberové konanie pre záujemcov sa uskutoční 1. marca vo Zvolene. Miesto a presnú hodinu záujemcom včas oznámime zaslaním prihlášky a pozvánky s pokynmi týkajúcimi sa výberového konania.

Minimálnymi požiadavkami účasti na praxi sú:

 • znalosť nemeckého jazyka (na hovorovej úrovni),
 • minimálny vek 18 rokov na začiatku praxe, najvyšší vek 26 rokov.

 

Ďalšie informácie možno získať na web. stránke združenia www.swiss-slovaktourism.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky.  V prípade záujmu o uvedenú prax prosíme zašlite nám na mailovú adresu: peter.patus1@gmail.com nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • názov a sídlo školy (zamestnania)
 • domáca adresa
 • mobil číslo
 • telefón (pevná linka)
 • e – mailová adresa

Na základe toho Vás zaradíme do databázy záujemcov o prax a pošleme Vám prostredníctvom Vašej e – mailovej adresy prihlášku a pozvánku s potrebnými dokladmi a pokynmi.

 

                                                                                                                               Peter Patúš 

riaditeľ združenia 

peter.patus1@gmail.com

 

Stagiaires – Programm Sommer 2018

Stagiaires – Programm Sommer 2018 (1023 KB)