Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Platená stáž Erasmus+ v Ostrave a Prahe

Spoločnosť Ascari, s. r. o. má pre Vás jedinečnú príležitosť a to byť súčasťou medzinárodného prostredia počas Vašich štúdií v oblasti náboru pracovníkov, bussiness developmentu firmy alebo marketingu. Počas stáže si môžete vyskúšať pracovať na viacerých pozíciách a spolupracovať konkrétne na rôznych projektoch buď v ČR alebo v Nemecku.

Aspoň 3 mesiace, 5 dní v týždni, www.ascari.cz,
internship@ascari.cz, tel.: +420 703 630 867

 

Platená stáž Erasmus+ v Ostrave a Prahe

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici