https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Klub športu pre všetkých - ponuka pre študentov

Klub športu pre všetkých - ponuka pre študentov

KŠPV UMB oznamuje z dôvodu pandémie Covid -19 pohybové aktivity v ZS 2020 neotvárame do odvolania!

KLUB ŠPV pri UMB, ktorý ponúka väčšinu aktivít pre študentov a zamestnancov UMB / okrem gymnastiky a basketbalu /  ich rodinných  príslušníkov aj cudzích nadšencov športu.

V ponuke Klubu ŠPV pri UMB sú tieto pohybové aktivity: plaváreň, športové hry – florbal, futbal, volejbal, fitnes – posilňovňa, Power Zumba, Country tance,  jumping, klasická a športová masáž.

Masáže pre študentov a zamestnancov budú realizované na rektoráte UMB Národná 12, miestnosť- fitnes, Banská Bystrica na preukaz v hodnote 25 € / 4 x 20 min. alebo 2 x 40 min. /

Platný preukaz KŠPV pri UMB oprávňuje účasť na ktorejkoľvek aktivite počas zimného a letného semestra. Členom klubu sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 20 € na ZS 2020  a  30 € na celý akademický rok 2020 /2021.