Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Cenník ubytovania

Poskytovanie ubytovania - študentské izby - študent:

Výška nájomného ŠD 5:

Ceny platné od 01. 09. 2017

A = 2 - lôžková izba 62,00 €/mesačne
B = 3 - lôžková izba 59,00 €/mesačneŠtudenti sa môžu ubytovať v ŠD v pracovných dňoch a to v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.

V prípade, ak študent chce predčasne ukončiť ubytovanie na ŠD (pred termínom dohodnutým v Zmluve o ubytovaní) je povinný doručiť vedúcej ŠD "Odstúpenie od zmuvy o ubytovaní". Pred podaním odstupenia od zmluvy o ubytovaní, študent musí mať vyrovnané všetky svoje podlžnosti (nájomné, škody).

V prípade, ak vznikol preplatok na nájomnom, študent požiada o vrátenie nájomného. Študent musí mať vyrovnané všetky svoje podlžnosti (nájomné, škody(, podpísanú odchodku z domova (v poriadku odovzdanú izbu, vrátenú posteľnú bielizeň, kľúče, preukaz).

 VZORY tlačív na stiahnutie

Postup pri odubytovaní:

Študent:

  • vyžiada si odchodku / vrátnica /
  • dá si skontrolovať izbu p. upratovačke - podpíše odchodku
  • vysporiada si všetky spôsobené škody, závady u vedúcej ŠD - podpíše odchodku
  • odubytuje sa u vedúcej ŠD / odovzdať preukaz, kľúče, podpísanú odchodku, postel.bielizeň,deku/

Poskytovanie krátkodobého ubytovania - študentské izby: 

Študent má možnosť krátkodobo ubytovať svojho hosťa na študentskej izbe maximálne na 2 noci, dvakrát v jednom mesiaci. Podmienkou je vypísať si "Žiadosť o krátkodobé ubytovanie na študentskej izbe" - tlačivo je na vrátnici ŠD. Žiadosť musí obsahovať písomný súhlas všetkých spolubývajúcich na izbe. Žiadosť musí byť odovzdaná na vrátnici ŠD do 11:30 hod. v pracovný deň.
Cena ubytovania je 4,- € za osobu/noc.

Poskytovanie krátkodobého ubytovania - hosťovské izby:

Ubytovanie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na t. č.: 048 / 446 4981, alebo @: janka.hodasova@umb.sk. Je potrebné uviesť priezvisko, meno, mesto / obec trvalého bydliska a termín požadovaného ubytovania (počet nocí).

Ceny:

zamestnanci a hostia UMB

1-lôžková izba
2-lôžková izba

14,00 €/os/noc
12,00 €/os/noc
študenti UMB externí

1-lôžková izba
2-lôžková izba

12,00 €/os/noc
10,00 €/os/noc
hostia (SR, zahraničie) 1-lôžková izba
2-lôžková izba
22,00 €/os/noc
20,00 €/os/noc

Ubytovanie je poskytované vo vyčlenenej lôžkovej kapacite, v bunkovom systéme 1+2 so sociálnym zariadením.
V prípade, že hosť chce byť v 2-lôžkovej izbe sám, informácia o cene mu bude poskytnutá vedúcou ŠD, ako aj informácia o cenách ubytovania v apartmánoch.

Hosť sa môže ubytovať od 11:00 do 24:00 hod., izbu opúšťa do 09:00 hod. v deň odchodu.

  • Izby sú moderne zariadené, na každej izbe je skrinka so zabudovanou chladničkou.
  • 4 x bunkový systém (2 lôžka + 1 lôžko so spoločným sociálnym zariadením)
  • 1 jednolôžková izba
  • 1 spoločná kuchyňa na chodbe, vybavená základnými kuchynskými potrebami
  • 1 malý apartmán
  • 1 veľký apartmán

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici