Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Aktuálne oznamy

Pre AR 2020/21 si študent, ktorý má žiadosť o lôžko akceptovanú, môže vybrať konkrétnu izbu.

Študenti budú správou do súkromného aj AiS @ informovaní v ktorom období si môžu zaevidovať izbu.

1) 16. - 18. 05. 2020

ŠD1, ŠD3,
ŠD4, ŠD5

zahraniční študenti I., II., III. st.
doktorandi

2) 19. - 23. 05. 2020 ŠD1 SK študenti I. a II. st.
3) 24. - 28. 05. 2020 ŠD4, ŠD5 SK študenti I. a II. st.
4) 29. 05. - 02. 06. 2020 ŠD3 SK študenti I. a II. st.

 
REZERVÁCIA IZBY - MANUÁL

 V Ban. Bystrici dňa 15. 05. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici