Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Cenník ubytovania

Cenník ubytovania - študentské izby - študent:

Výška nájomného ŠD 3:

Ceny platné od 01. 09. 2017

/ A = 1 - lôžková izba 66,00 €/mesačne
/ B = 2 - lôžková izba 62,00 €/mesačne
/ C = 3 - lôžková izba 59,00 €/mesačne

 

V prípade, ak študent chce predčasne ukončiť ubytovanie na ŠD (pred termínom dohodnutým v Zmluve o ubytovaní) je povinný doručiť vedúcej ŠD "Odstúpenie od zmuvy o ubytovaní". Pred podaním odstupenia od zmluvy o ubytovaní, študent musí mať vyrovnané všetky svoje podlžnosti (nájomné, škody).
VZOR - Odstúpenie od Zmluvy o ubytovaní

V prípade, ak vznikol preplatok na nájomnom, študent požiada o vrátenie preplatku nájomného. Študent musí mať vyrovnané všetky svoje podlžnosti (nájomné, škody, podpísanú odchodku z domova v poriadku odovzdanú izbu, vrátenú posteľnú bielizeň, kľúče, preukaz).
VZOR - Žiadosť o vrátenie preplatku nájomného

VZOR - Potvrdenie o ubytovaní

VZORY tlačív na stiahnutie

Poskytovanie krátkodobého ubytovania na ŠD 3 - študentské izby

Študent má možnosť krátkodobo ubytovať svojho hosťa na študentskej izbe maximálne na 2 noci dvakrát v jednom mesiaci. Podmienkou je vypísať si žiadosť o krátkodobé ubytovanie na študentskej izbe - tlačivo je na vrátnici ŠD, ktorá musí okrem iného obsahovať písomný súhlas všetkých spolubývajúcich na izbe. Žiadosť musí byť odovzdaná na vrátnici ŠD do 11:30 hod. v pracovný deň.
Cena ubytovania je 4 € za osobu/noc.

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici