Krátkodobé ubytovanie

Podmienky krátkodového ubytovania

Lôžková kapacita je vyčlenená predovšetkým pre potreby UMB, t.j. ubytovanie dlhodobé pre zahraničných študentov a zamestnancov a krátkodobé ubytovanie pre externých pracovníkov, pracovné návštevy, diaľkových študentov ap. Odporúčame využiť rezerváciu formou emailu, pričom študenti UMB aby mali zvýhodnenú cenu za ubytovanie - musia vždy okrem dátumu požiadavky, napr. 5.1.-8.1. (3 noci), uviesť aj celé svoje meno + názov fakulty na ktorej študujú.

Ubytovať sa možno cca od 10.30 hod. príslušného dňa, rezevácia do 20.00 hod. dňa nástupu, neskorší príchod na ŠD po dohode s vedúcou ŠD2.

Uvoľnenie izby - ráno do 9.00 hodin Úhrada za ubytovanie - cez pracovné dni v kancelárii vedúcej ŠD - č.dv.316 ráno od 07.00 hod. do 09.00 hod., cez víkend pri príchode na vrátnici (podmienené presnou sumou úhrady ubytovania).