Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Dlhodobé ubytovanie

Podmienky dlhodobého ubytovania:

 • podanie žiadosti na SÚZ UMB, Ing. Mrena Jozef, riaditeľ, Tr. SNP 53, Banská Bystrica
 • na žiadosti musí byť potvrdené doporučenie dekana fakulty i s uvedením mena dekana príslušnej fakulty
 • žiadateľ musí byť zamestnancom UMB
 • nepretržite po dobu do 2 rokov, pri požiadavke dlhšieho ubytovania treba podať žiadosť o predĺženie a táto žiadosť je posudzovaná individuálne podľa situácie
 • platí sa za izbu (2 lôžka), 153,00 €/mesačne ubytovaný má umožnený vstup do budovy počas 24 hodín
 • samostatná výmena posteľného prádla po 14 dňoch u skladníčky ŠD2 v pracovných dňoch v čase od 6.45 - 11.30 hod
 • pri preberaní pridelenej izby je potrebný OP a dve fotografie (rozmer 3x3 cm) ubytovaného, ktorá zostáva v archíve ŠD2 po ukončení ubytovania
 • možnosť používať vlastné - povolené - elektrospotrebiče, napr. PC, TVP, rádio, chladnička 
 • telefonické spojenie  - na izbu odkiaľkoľvek cez  +42148/446 3 + klapka=číslo izby
 • alebo len  v rámci UMB :   3+klapka=číslo izby
 • z izby sa dá telefonovať v rámci UMB - napr. 1-111 (rektorát UMB  a pod.)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici