Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Aktuálne oznamy

Dôležité odkazy:

V Ban. Bystrici dňa 30. 09. 2021


 
Počas mesiacov júl - august neplatí zvýhodnená cena (10,- / 14,- €) pre študentov UMB. Cena ubytovania v uvedenom období: 

1 osoba v 2-lôžkovej izbe = 18,- €/noc (s DPH)
2 osoby v 2-lôžkovej izby = 22,- €/noc (s DPH)
Pri väčších hromadných akciách = cena za lôžko/noc = dohodou


Otvorená spoločná kuchynka je podľa poschodí k dispozícii.

ŠD 2 nie je vyčlenený na dlhodobé ubytovanie študentov denného štúdia.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici