Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Správa účelových zariadení UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Študentské domovy

ŠD1, Tajovského 40

ŠD1, Tajovského 40


Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína 
telefón: 048/446 7619 
e-mail: katarina.orlickova@umb.sk
vrátnica tel.: 048/446 7620 

 

ŠD2, Komenského 20

ŠD2, Komenského 20


Komenského 20, 
974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Copková Daniela
telefón: +42148 446 3316
email: daniela.copkova@umb.sk

ŠD3, Tajovského 51

ŠD3, Tajovského 51


Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína
telefón: 048/446 7619 
e-mail: katarina.orlickova@umb.sk

 

 

ŠD4, Tr. SNP 53

ŠD4, Tr. SNP 53


Tr. SNP 53, 
974 01 Banská Bystrica
vedúca ŠD: Jana Vosková
telefón:   048/446 6916
vrátnica: 048/446 6911
e-mail: jana.voskova@umb.sk

 

 

ŠD5, Ružová 15

ŠD5, Ružová 15


Ružová 15, 
974 11 Banská Bystrica 11
 
vedúca ŠD: p. Hodasová Janka
telefón: 048/446 4981 
e-mail:janka.hodasova@umb.sk
vrátnica tel.: 048/446 4980