Pridelené ubytovanie - akademický rok 2019/20

POZOR: V termíne od 05. - 09. 08. 2019 bude AiS2 nedostupný.

Úhrada nájomného za pridelené lôžko sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom - z Vášho účtu na účet SÚZ UMB.

Štátna pokladnica:
IBAN: SK4481800000007000095857

POZOR:

Variabilný symbol (VS) pridelený podľa študentského domova:

 • Študentský domov 1: VS = 61123456
 • Študentský domov 3: VS = 63123456
 • Študentský domov 4: VS = 64123456
 • Študentský domov 5: VS = 65123456

Špecifický symbol (ŠS) = ID študenta (číselný kód, ktorý používate ako meno používateľa na prihlásenie
do AiS2).

V prípade nesprávne zadaného VS a ŠS nie je možné Vašu platbu spárovať s predpisom a platba bude považovaná ako NEUHRADENÁ!

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje, nakoľko nie je možné identifikovať platiteľa v informačnom systéme SÚZ UMB.

Študent sa môže ubytovať v ŠD až po uhradení platby za pridelené lôžko.

 • Platbu za ubytovanie za ZS akademického roka 2019/20 uhraďte v termíne do 20. 08. 2019. Platnosť tohto termínu je už ukončená, neplatná.

 • V dňoch 23. - 28. 2019 prebehne aktualizácia akceptácie žiadostí o ubytovanie zaevidovaných v AiS-e. Údaje o pridelenej izbe a výške poplatku nájdete najneskôr dňa 28. 08. 2019 v AiS-e. Poplatok za ubytovanie uhraďte v termíne do 06. 09. 2019 (platba už pripísaná na účet SÚZ UMB).

 • Nájomné musí byť uhradené jednorázovo (za 5 mes.) pred nástupom na študentský domov. MANUÁL TU 
 • Po neuhradení platby do daného termínu, študent pridelené lôžko stráca. 
 • ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI - možnosť platby v hotovosti pri ubytovaní sa.
 • Študentom 1. roka štúdia konkrétny študentský domov a lôžko prideľuje SÚZ UMB.

Informácie:

 • Možnosť ubytovať sa na všetkých ŠD od 02. 09. 2019 v pracovných dňoch od 07:30 - 14.00 hod.
 • Len zahraniční denní študenti, vo výnimočnom prípade skoršieho nástupu na ubytovanie, musia túto požiadavku oznámiť @ vedúcej ŠD 1, do 28. 08. 2019 do 12:00 hod.: katarina.orlickova@umb.sk - jedná sa o obdobie od 01. - 02. 09. 2019, ubytovanie v ŠD 1, Tajovského 40 - nad cestou.
 • Študent si prinesie so sebou :
  • platný OP (zahraniční študenti PAS);
  • 2 ks zodpovedajúce fotografie 3,0 x 3,5 cm - platí pre študentov 1. r. I. st., ak nemajú fotografiu nahratú v AiS-e