https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Správa účelových zariadení UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Tlačivá na stiahnutie

Zmluva o ubytovaní SK

Zmluva o ubytovaní RJ

Zmluva o ubytovaní EN

Metodický pokyn č. 1/2021
O zásadách ubytovania v ŠD SUZ UMB

Potvrdenie o ubytovaní

Odstúpenie od zmluvy o ubytovaní

Žiadosť o vrátenie platby za ubytovanie