Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študentská internátna rada UMB

Zoznam členov Študentskej internátnej rady UMB

Predseda:

Členovia

Ekonomická fakulta UMB

Filozofická fakulta UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici