Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Stravovacie služby

Každý študent UMB, bez ohľadu na to, či mu bolo pridelené lôžko alebo nie, má možnosť stravovať sa v študentských jedálňach na ul. Tajovského 40 (ŠD1) a Tr. SNP 53 (ŠD4) B.B. SÚZ UMB.

Študent pri zápise do ročníka dostane od študijného oddelenia ISIC kartu.
Kartu je potrebné aktivovať v študentskej jedálni na Tajovského 40 (ŠD1). Po aktivácii karty si študent môže vložiť finančnú hotovosť na kredit.

V študentskej jedálni na Tr. SNP 53 (ŠD4) si môže študent zakúpiť stravné lístky, ktoré platia len v tejto jedálni a do konca kalendárneho roka.

Študent platí za jedno jedlo, sumu 2,10 €. (platné od 1. 9. 2020)  Mesačne má študent nárok na 60 odobraných jedál (obed, večera).

Zamestnanec má nárok na jedno hlavné jedlo za každý odpracovaný deň. V dňoch kedy čerpal PN, OČR, NV, dovolenku alebo bol služobne vzdialený, nemá nárok na stravný lístok.

Stravovacie služby

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici