2. - 5. rok

Žiadosti o lôžko pre akademický rok 2020/21

Zahraniční študenti denní budúceho 2. – 5. roka štúdia
a
Doktorandi budúceho 2. – 3. roka štúdia

Študenti zahraniční denní a doktorandi si v programe AiS2 skontrolujú stav svojej žiadosti o ubytovanie, ak je žiadosť :

overená = ÁNO
akceptovaná = ÁNO, lôžko bolo študentovi pridelené.

REZERVÁCIA IZBY - MANUÁL

Lôžko zahraničným študentom nemusí byť pridelené v prípade, že porušovali domový poriadok a interné predpisy SÚZ UMB.

Úhrada za pridelené lôžko výhradne bezhotovostným prevodom:
Termín: 02. 07. - 15. 08. 2020

Ubytovanie - platby

Platba za ubytovanie musí byť uhradená v stanovenom termíne:
do 15. 08. 2020, suma už pripísana na účet SÚZ UMB.