1. rok I., II., III. stupeň

Zahraniční študenti denní 1. rok I., II. st. štúdia
a
Doktorandi 1. rok III. st. štúdia

majú počas celého štúdia automaticky nárok na lôžko v ŠD.

Žiadosť o lôžko musí byť zaevidovaná v programe AiS2:                                                                  
Termín: 24. 07. 2020

Študenti si v programe AiS2 skontrolujú stav svojej žiadosti o ubytovanie, ak je žiadosť :

overená = ÁNO
akceptovaná = ÁNO, lôžko bolo študentovi pridelené                                                                     
Termín: 30. 07. - 02. 08. 2020

REZERVÁCIA IZBY - manuál

Nasledujúce informácie Vám budú priebežne zasielané e-mailom (@ AiS2, súkromný @).

Úhrada za pridelené lôžko výlučne bezhotovostným prevovodom:
Termín: do 15. 08. 2020

Čiastka už pripísaná na účet SÚZ UMB, ktorý je zverejnený na webovej stránke každého ŠD. Pokiaľ nebude platba pripísaná na bankový účet SÚZ do daného termínu, študent lôžko stráca.

Ubytovanie - platby

  • Možnosť ubytovať sa na všetkých ŠD od 02. 09. 2020 v pracovných dňoch od 07:30 - 14.00 hod.

 INFORMÁCIE na hlavnej stránke www.umb.sk: