1. rok I., II., III. stupeň

Zahraniční študenti denní 1. rok I., II. st. štúdia
a
Doktorandi 1. rok III. st. štúdia

majú počas celého štúdia automaticky nárok na lôžko v ŠD.

Žiadosť o lôžko musí byť zaevidovaná v programe AiS2:                                                                   Termín: 24. 07. 2019

Študenti si v programe AiS2 skontrolujú stav svojej žiadosti o ubytovanie, ak je žiadosť :

overená = ÁNO
akceptovaná = ÁNO, lôžko bolo študentovi pridelené                                                                      Termín: 08. 08. 2019

Platba za ubytovanie musí byť uhradená v stanovenom termíne do 20. 08. 2019

Čiastka už pripísaná na účet SÚZ UMB, ktorý je zverejnený na webovej stránke každého ŠD. Pokiaľ nebude platba pripísaná na bankový účet SÚZ do daného termínu, študent lôžko stráca.

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI - možnosť platby v hotovosti pri ubytovaní sa.
- ubytovať sa musíte najneskôr 06. 09. 2019, po tomto termíne Vám bude lôžko zrušené.

 

INFORMÁCIE na hlavnej stránke www.umb.sk:
UCHÁDZAČ => PO PRIJATÍ => Pridelené ubytovanie AR 19/20