Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  2. kolo = 1. rok, I., II., III. st. štúdia

  1. rok štúdia I., II., III. stupeň denní študenti

  Oprávneným žiadateľom o ubytovanie v študentských domovoch UMB je osoba, ktorá v príslušnom akademickom roku bude zapísaná na UMB v dennej forme na štúdium bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu.

  SÚZ UMB za účelom prerozdelenia ubytovacej lôžkovej kapacity svojich zariadení študentom UMB, porovnáva sociálne pomery a vážne dôvody v rodine žiadateľa o lôžko, s pomermi ostatných žiadateľov. Účelom je možnosť pridelenia lôžka študentovi na príslušný akademický rok ako nepriamej formy sociálnej podpory a zároveň ako nenárokovej služby v zmysle zákona o VŠ.

  Informácie pre dotknutú osobu v zmysle čl. 13 ods. 1 a 2 GDPR

  Kritéria pri prideľovaní ubytovania:

  • sociálne pomery v rodine (neúplnosť rodiny - sirota, polosirota, rozvod, nezamestnanosť, dávky hmot. núdze) doložiť:
   –  úmrtný list, potvrdenie sociálnej poisťovne, rozsudok o rozvode (postačuje prvá strana), zverenie do výchovy, rozhodnutie o vyživovacej povinnosti,
   –  potvrdenie o nezamestnanosti, potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi (UPSVaR, nie staršie ako 20 dní)
  • zdravotné dôvody - študent
   – držiteľ preukazu ZŤP (rozhodnutie o miere funkčnej poruchy - ÚPSVaR, fotokópia preukazu ZŤP)
   - potvrdenie odborný lekár (nie staršie ako 20 dní)
  • vzdialenosť (program automaticky pridá km)
  • Žiadosť o poskytnutie ubytovania predkladá oprávnený žiadateľ v elektronickej návratke v AiS-e. Žiadosti budúcich prvákov II. stupňa budú overené len od žiadateľov nastupujúcich na štúdium UMB z iných VŠ. Systém Vás upozorní na možnosť podania si žiadosti o ubytovanie, svoj záujem o ubytovanie potvrďte kliknutím na ÁNO.
   AiS2 - žiadosť o ubytovanie - návod
   Súhlas so spracovaním OÚ - v AiS-e
  • Aj keď žiadateľom uvádzané dôvody a pomery budú preukázateľne opodstatnené, nemá tým žiadateľ zaručené kladné vybavenie svojej žiadosti o lôžko - študent 1. roka štúdia nezískava lôžko automaticky. Pridelenie ubytovania je hlavne limitované počtom lôžok, ktoré sú k dispozícii a taktiež počtom podaných žiadostí. Žiadosti o lôžko sú vyhodnotené hromadným spracovaním a zoradené do poradia podľa výsledkov.
  • Čestné prehlásenie nie je akceptované ako doklad z dôvodu, že by došlo k porušeniu rovnosti medzi posudzovanými účastníkmi.

   Potvrdenie elektronickej návratky + žiadosť o lôžko pre AR 2024/25
   Termín: 02. 05. - 19. 07. 2024

  Pridelenie ubytovania študentom prijatým  na štúdium dodatočne, bude riešené v neskorších termínoch, len v prípade voľnej lôžkovej kapacity.

  • Zverejnenie výsledkov:

   V AiS-e výsledok vybavenia žiadosti:
   "Akceptovaná = ÁNO" - lôžko bolo pridelené
   "Akceptovaná = NIE"   - lôžko nebolo pridelené

   Termín: 22. 07. 2024

  Ubytovanie - platby

  • Úhrada za pridelené lôžko výhradne bezhotovostným prevodom:

   Termín: 03. - 15. 08. 2024

  • V prípade voľných lôžok po neplatičoch, Vám budú potrebné informácie a postupy priebežne zasielané e-mailom (@ umb, súkromný).