Študenti (1. – 5. rok štúdia)

Lôžka denným študentom UMB sú prideľované postupne v jednotlivých kolách, podľa jednotlivých rokov štúdia:

  • 1. kolo: 2. - 5. rok štúdia – prideľovanie lôžok Študentskou internátnou radou (ŠIR)
  • 2. kolo: 2. - 5. rok štúdia – prideľovanie lôžok vedením SÚZ (odvolacie kolo)
  • 3. kolo: budúci 1. rok štúdia – prideľovanie lôžok vedením SÚZ
  • 4. kolo: 1. - 5. rok štúdia – prideľovanie prísteliek (provizórne ubytovanie)