Pridelené ubytovanie - akademický rok 2021/22

Úhrada nájomného za pridelené lôžko sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom - z Vášho účtu na účet SÚZ UMB.

Všetky informácie súvisiace s úhradou za ubytovanie kliknite:  UBYTOVANIE - PLATBY

V prípade nesprávne zadaného VS (variabilného symbolu) a ŠS (špecifického symbolu) nie je možné Vašu platbu spárovať s predpisom a platba bude považovaná ako NEUHRADENÁ!

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje, nakoľko nie je možné identifikovať platiteľa v informačnom systéme SÚZ UMB.

Študent sa môže ubytovať v ŠD až po uhradení platby za pridelené lôžko.

  • Platbu za ubytovanie za ZS akademického roka 2021/22 uhraďte v termíne do 15. 08. 2021 - v prípade nezaplatenia, študent lôžko stráca.

  • Dňa 18. - 20. 08. 2021 prebehne prerozdelenie nezaplatených lôžok.  Údaje o pridelenej izbe a výške poplatku nájdete dňa 21. 08. 2021 v AiS-e.
    Prerozdelené lôžko - poplatok uhraďte v termíne do 31. 08. 2021 (platba už pripísaná na účet SÚZ UMB).

  • Nájomné musí byť uhradené jednorázovo (za 5 mes.) pred nástupom na študentský domov. 
  • Po neuhradení platby do daného termínu, študent pridelené lôžko stráca.

Termín a podmienky na ubytovanie:

Možnosť ubytovať sa na všetkých ŠD od 02. 09. 2021 v pracovných dňoch od 07:30 - 14.00 hod.

Študent si prinesie so sebou :

  • platný OP (zahraniční študenti PAS);
  • 2 ks zodpovedajúce fotografie 3,0 x 3,5 cm - platí pre študentov 1. r. I., II., III. st., ak nemajú fotografiu nahratú v AiS-e