Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Správa účelových zariadení UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Poškodenie majetku

Každý rok sa opakuje odstraňovanie prázdnych fliaš a iného odpadu zo striech budov pri internátoch v areáli UMB na Tajovského 40. Týmto konaním sa poškodzujú strechy, diery v streche je nutné opravovať. Náklady na opravy takto poškodených striech stoja univerzitu každý rok takmer milión korún. Finančné zdroje, ktoré by bolo možné použiť na rozširovanie kapacity internátov, opravy, rekonštrukcie a dovybavenie financujú havarijné opravy striech.

V prípade ak tento vandalizmus neprestane univerzita zváži voči vinníkom, ktorí hádžu smeti na strechy, nasledovné opatrenia:


Kvestor UMB
Riaditeľ SÚZ