Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Stravovanie

Stravovanie

Bezhotovostný prevod na účet je uprednostňovaný spôsob platby za stravovanie v Študentskej jedálni 1 SÚZ UMB na Tajovského 40.

Platba je následne automatizovane priradená na účet stravníka v stravovacom systéme Kredit.

Dôsledne používajte nasledovné platobné údaje

 • číslo účtu: 7000095849
  kód banky: 8180 – Štátna pokladnica
 • IBAN: SK6681800000007000095849
 • variabilný symbol: ID osoby v akademickom informačnom systéme AiS2
  - je to číselné prihlasovacie meno do systému AiS2
  - je to prihlasovacie meno do webového rozhrania stravovacieho systému
  - nachádza sa na preukaze študenta UMB
  - nájdete ho po prihlásení do systému AiS2 https://ais2.umb.sk
 • špecifický symbol: 117600
 • minimálny jednorázový vklad: 10,-€
 • maximálny jednorázový vklad: 100,-€

Platbu možno realizovať aj cez mobil použitím aplikácie VIAMO.

Upozornenie
Platba prichádza na účet stravníka zvyčajne po 3 až 4 pracovných dňoch od úhrady.

Reklamácie platby

Ak Vaša platba nebola priradená na účet v stravovacom systéme Kredit, reklamujte ju v kancelárii jedálne č. 13 na Tajovského 40 u pani Ľ. Donovalovej.
Prineste so sebou potvrdenie o uskutočnení úhrady.
Úradné hodiny kancelárie č. 13:

Pondelok: 11:00 – 13:30

Utorok: 11:00 – 13:30

Streda: 11:00 – 13:30

Webové rozhranie stravovacieho systému Kredit

Cez webové rozhranie stravovacieho systému na https://jedalen.umb.sk/webkredit je možné

 • pohodlne objednávať stravu,
 • sledovať stav účtu stravníka,
 • zmeniť si heslo.

Prihlasovacie meno a heslo získate pri aktivácii svojho preukazu denného študenta UMB – karty ISIC - do stravovacieho systému Kredit v kancelárii jedálne č. 13 na Tajovského 40 u pani Ľ. Donovalovej.

Výber zostatku

Zostatok na účte bude vrátený po ukončení štúdia na UMB na základe žiadosti, ktorú študent odovzdá v kancelárii jedálne č. 13 na Tajovského 40 u pani Ľ. Donovalovej.

Formulár žiadosti:
- súbor docx (29 kB) Žiadosť o vrátenie zostatku v stravovacom IS Kredit
- súbor pdf (47 kB) Žiadosť o vrátenie zostatku v stravovacom IS Kredit

 

Stravovanie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici