Školné

Školné

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK7581800000007000095590
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: podľa príslušného druhu školného danej fakulty
Špecifický symbol:
ID osoby v AIS

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

 Školné za externé štúdium

Fakulta UMB

Variabilný symbol

Ekonomická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

1201

2. stupeň VŠ štúdia

1202

3. stupeň VŠ štúdia

1203

Filozofická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

3201

2. stupeň VŠ štúdia

3202

3. stupeň VŠ štúdia

3203

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 

1. stupeň VŠ štúdia

4201

2. stupeň VŠ štúdia

4202

3. stupeň VŠ štúdia

4203

Fakulta prírodných vied

 

1. stupeň VŠ štúdia

5201

2. stupeň VŠ štúdia

5202

3. stupeň VŠ štúdia

5203

Pedagogická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

7201

2. stupeň VŠ štúdia

7202

3. stupeň VŠ štúdia

7203

Právnická fakulta UMB

 

1. stupeň VŠ štúdia

8201

2. stupeň VŠ štúdia

8202

3. stupeň VŠ štúdia

8203

 

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

Fakulta UMB

Variabilný symbol

Ekonomická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

1011

2. stupeň VŠ štúdia

1012

3. stupeň VŠ štúdia

1013

Filozofická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

3011

2. stupeň VŠ štúdia

3012

3. stupeň VŠ štúdia

3013

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 

1. stupeň VŠ štúdia

4011

2. stupeň VŠ štúdia

4012

3. stupeň VŠ štúdia

4013

Fakulta prírodných vied

 

1. stupeň VŠ štúdia

5011

2. stupeň VŠ štúdia

5012

3. stupeň VŠ štúdia

5013

Pedagogická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

7011

2. stupeň VŠ štúdia

7012

3. stupeň VŠ štúdia

7013

Právnická fakulta UMB

 

1. stupeň VŠ štúdia

8011

2. stupeň VŠ štúdia

8012

3. stupeň VŠ štúdia

8013

 

Školné za súbežné štúdium

Fakulta UMB

Variabilný symbol

Ekonomická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

1261

2. stupeň VŠ štúdia

1262

3. stupeň VŠ štúdia

1263

Filozofická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

3261

2. stupeň VŠ štúdia

3262

3. stupeň VŠ štúdia

3263

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 

1. stupeň VŠ štúdia

4261

2. stupeň VŠ štúdia

4262

3. stupeň VŠ štúdia

4263

Fakulta prírodných vied

 

1. stupeň VŠ štúdia

5261

2. stupeň VŠ štúdia

5262

3. stupeň VŠ štúdia

5263

Pedagogická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

7261

2. stupeň VŠ štúdia

7262

3. stupeň VŠ štúdia

7263

Právnická fakulta UMB

 

1. stupeň VŠ štúdia

8261

2. stupeň VŠ štúdia

8262

3. stupeň VŠ štúdia

8263

 

 Školné za štúdium v cudzom jazyku

Fakulta UMB

Variabilný symbol

Ekonomická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

1231

2. stupeň VŠ štúdia

1232

3. stupeň VŠ štúdia

1233

Filozofická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

3231

2. stupeň VŠ štúdia

3232

3. stupeň VŠ štúdia

3233

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 

1. stupeň VŠ štúdia

4231

2. stupeň VŠ štúdia

4232

3. stupeň VŠ štúdia

4233

Fakulta prírodných vied

 

1. stupeň VŠ štúdia

5231

2. stupeň VŠ štúdia

5232

3. stupeň VŠ štúdia

5233

Pedagogická fakulta

 

1. stupeň VŠ štúdia

7231

2. stupeň VŠ štúdia

7232

3. stupeň VŠ štúdia

7233

Právnická fakulta UMB

 

1. stupeň VŠ štúdia

8231

2. stupeň VŠ štúdia

8232

3. stupeň VŠ štúdia

8233