Poplatky

Konkrétnu výšku poplatkov upravuje Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB.