Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študijní poradcovia

Na začiatku štúdia si zistite mená a nebojte sa aktívne využívať poradenské služby katedrových koordinátorov, resp. študijných poradcov.

Prehľad študijných poradcov podľa fakúlt: 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici