Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Sprievodca štúdiom

Milé študentky, milí študenti,

zapísali ste sa na štúdium Vášho študijného programu a stali ste sa členmi akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako riadnym študentom vysokej školy Vám prislúchajú všetky práva a povinnosti stanovené v zákone o vysokých školách a konkrétne určené v univerzitnom študijnom poriadku.

Voľba študijného programu a vysokej školy je významným rozhodnutím. Predovšetkým bude mať dopad na najbližšie roky, ktoré prežijete na univerzite. Ovplyvní však aj celú Vašu profesionálnu kariéru. Je preto veľmi dôležité, akým smerom sa budete uberať, na čo sa počas štúdia špecializujete, aké predmety si vyberiete, aké možnosti v štúdiu využijete.

 
Stručné informácie o univerzite, fakulte a možnostiach počas Vášho štúdia nájdete v sprievodcovi štúdium pre aktuálny akademický rok.