Motivačný list s Kickresume

V spolupráci so spoločnosťou Kickresume sme pre študentov UMB spustili program na prípravu životopisov, motivačných listov a webových stránok.

Tvorba motivačných listov: https://www.kickresume.com/sk/

Vzory motivačných listov