Kariérna cesta UMB

Kariérna cesta UMB vás prevedie dôležitými krokmi v procese prípravy na kariéru. Cieľom je efektívne vás pripraviť na vstup na trh práce a podporiť vás v sebarozvoji a zdokonaľovaní kompetencií v oblasti riadenia vlastnej kariéry.