Informácie o trhu práce

Pracovné internetové portály

https://www.profesia.sk/

https://www.istp.sk/

https://kariera.zoznam.sk/

https://sk.jooble.org/

Štatistiky zamestnanosti a prognózy na Slovensku

 Štatistiky zamestnanosti a prognózy v Európskej únii